Amsterdams centrum voor psychotherapie

WG Plein 
1054 RB Amsterdam
06-29 321 259
acvp@ziggo.nl

Privacyverklaring

 

Voor wie ?

Cliënten die last hebben van persoonlijkheidsproblematiek. In gewone taal, cliënten die problemen ervaren in relaties en/of werk. Vaak zijn er ook nog angsten, depressies en/ of andere problemen. Cliënten beseffen dat hun problemen in verband staan met de manier waarop ze met relaties en emoties omgaan. Tevens is er op donderdag van 19 tot 20.30 een leergroep voor psychologen en psychiaters in opleiding voor de NVGP. Het is een gemengde psychodynamische groep, die ik met Maria van Noort doe. De betaling loopt niet via verzekeraars, maar een ieder betaalt zelf. Gemengd betekent in dit geval zowel hulpverleners als clienten nemen eraan deel. Niet alleen in de groep, maar ook individueel richt ik me ook op behandelingen van hulpverleners.

image 1

Werkwijze:

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een klik of een goede relatie tussen psychotherapeut en client doorslaggevend is voor het succes van de behandeling. De methodiek blijkt secundair. Om die reden is het van belang om in de intakefase (1 a 3) gesprekken te kijken of die klik er is.

praktijk vanuit het westen bovenste verdieping

Evaluatie:

Regelmatig zal het verloop van de therapie gezamenlijk geëvalueerd worden en schriftelijk vastgelegd. Dit naast de vragenlijsten (ROM) die door de verzekeraar noodzakelijk acht.

Waar ?

De praktijk is gevestigd in de groepspraktijk van WG plein 44 1054 RB Amsterdam.

Het ligt op het mooie rustige terrein van het oude Wilhelmina Gasthuis en is gevestigd op de derde verdieping van de voormalige oogheelkundige kliniek. Het ligt tussen De Hallen en het Vondelpark, niet ver van de Overtoom en het Leidseplein.

zonnekamer

groepsruimte

Behandeling:

Vanaf 1980 werk ik, Willem de Groot als psychotherapeut. Oorspronkelijk ben ik gedragstherapeutisch, client centered en groepsdynamisch opgeleid.
Gedurende 6 jaar werkte ik met adolescenten in de kliniek en werd ik opgeleid in psychodrama en gezinstherapie. Vanaf 1986 werkte ik voornamelijk met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, met name borderline persoonlijkheidsproblematiek, in psychotherapeutische gemeenschappen en dagbehandelingen.
Daarin bleek een psychodynamische,gezinstherapeutische, groepstherapeutische en mentaliserende methodiek het werkzaamste.
Dat bleek uit de praktijk, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek, waar ik 30 jaar aan meewerkte. Genoeg nu over methodiek, zoals hierboven al beschreven is, blijkt de goede relatie tussen behandelaar en client doorslaggevend voor de effectiviteit.
Op dit moment ben ik (67 jaar) en gestopt met mijn werkzaamheden op het NPI en gestart met een eigen praktijk, die inclusief supervisie 24 uur per week in beslag zal nemen. Het lijkt me interessant minder uren, maar nog lang te werken.
Mijn aanpak is transparant en ik maak van mijn hart geen moordkuil. Doodgewone uitleg van de gebruikte methodiek en steun bij, en besef van het lot dat mensen ten deel kan vallen, is kenmerkend voor mijn aanpak. Het gaat daarbij niet alleen om onderzoek naar jezelf, maar ook om wat je bewust of onbewust bij een ander oproept. Naast steun, veiligheid en bemoediging maakt relativerende humor deel uit van mijn aanpak en kan de gedoseerde spiegel van een groep of therapeut ook confronterend zijn.
Aangezien persoonlijkheidsproblematiek zich uitkristalliseert in hoe je met emoties en relaties omgaat, ben ik groot voorstander van groepstherapie als mogelijke fase van de behandeling.

Afpraken

De gesprekken duren 45 minuten en zullen 1 a 2 keer in de week of per 2 weken plaats vinden.
Het is belangrijk afspraken tijdig af te zeggen, als dat niet 24 uur tevoren gebeurd, zijn de kosten 25 euro, die niet door de verzekeraar vergoed worden.

Aanmelding:

Via de telefoon 06-29 321 259, Willem de Groot of email acvp@ziggo.nl kunt u zich aanmelden.Als u zich geheeel veiig wil aanmelden dan kunt u het beste een sms sturen met uw 06 nummer, en emailadres, dan mail ik via Zivver veilig terug en u kunt die dan dmv reply veilig terugmailen. Binnen een week krijgt u een reactie en binnen 2 weken daarna is er een intake, mits er een verwijzing van de huisarts is naar de specialistische GGZ, waarbij tevens zijn persoonlijke AGB nummer vermeld is.

Het is verstandig eerst bij wachtlijst te kijken of ik plek heb.

Ik werk alleen in de specialistische GGZ, dus de wat ingewikkelder en langduriger problematiek, waarbij meer dan 15 zittingen in een jaar noodzakelijk zijn. In de praktijk moet men eerder denken aan 1 of 2 jaar.

Betaling:

Om de administratieve last en bureaucratie in mijn kleine praktijk te beperken heb ik geen contract met de verzekeraars. Ik declareer direct bij de client, die de rekening weer kan indienen bij de verzekeraar en afhankelijk van het type verzekering 75 tot 100% vergoed krijgt van het NZa tarief dat ik hanteer. Een restitutie polis is aan te bevelen boven een naturapolis. Op de website van de LVVP is daarover meer informatie te vinden.Verzekeraars en de politiek hebben besloten dat er en eigen risico voor medische kosten in het algemeen is van 385 euro in 2020. Tevens is besloten dat in de GGZ pas betaling plaatsvindt nadat de behandeling is afgesloten, bij behandelingen langer dan een jaar, kan er na het eerste jaar afgerekend worden. Om cliënten niet al snel op hoge kosten te jagen en zelf de lopende bedrijfskosten te dekken van het lopende jaar, spreek ik met cliënten af dat ze een voorschot betalen van 25 euro per keer, dat na een jaar met de eindafrekening verrekend wordt.

image

Registraties:

Willem de Groot

Centrum voor Psychotherapie nummer van de KVK: 34176220
AGB code praktijk: 94059461
AGB code zorgverlener: 94011927
GZ psycholoog: BIG nummer:79025775825
Psychotherapeut: BIG nummer: 99025775816
Klinisch psycholoog: 79025775825
Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP), tevens supervisor en leertherapeut
Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (VCgP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Opleiding en supervisie:

De afgelopen 30 jaar is het opleiden van psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten een belangrijk onderdeel van mijn werk. Om die reden zat ik 5 jaar in de opleidingscommissie van Arkin. Het overdragen van kennis en leren van kritische opleidelingen geeft mij nog steeds veel plezier. Naast psychotherapie heb ik 15 jaar leiding gegeven (20 tot 60 FTE) aan alle soorten behandelingssettingen in de GGZ behalve forensische: psychotherapeutische gemeenschappen, klinische psychiatrie, krisisdienst, gesloten kliniek , open kliniek, OVDB, afdeling psychotherapie en deeltijdbehandelingen. In de 15 jaar dat ik leidding gaf ging het vooral om de voorwaarden te scheppen zodat medewerkers hun therapieen zo goed mogelijk konden doen. De laatste 10 jaar ben ik vooral bezig geweest met inhoudelijke vernieuwing en bv het opzetten van deeltijden MBT bij het NPI. In die 10 jaar ben ik steeds meer teams gaan superviseren, intervisie geven en individuele supervisie voor de opleiding klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater en groepspsychotherapeut. Er is een gemengde leergroep voor de NVGP op donderdagavond an 19.00 uur tot 20.30. Gemengd betekent dat de  deelnemers  behandelaren en clienten in dezelfde groep zitten.

Wachtlijst:

Ik houd geen wachtlijst bij. Er is bij mij plek of niet.

Op dit moment zit ik helemaal vol, naar verwachting tot fwbruari 2022.

Er is alleen plek in de gemende leergroep, zie elders. Als ik geen plek heb, zal ik je op weg helpen een collega te vinden. De aanmeldwachttijd (dat is de tijd die het duurt vanaf het moment dat je met mij  contact opneemt  tot aan het eerste gesprek) bedraagt momenteel: 1 - 3 weken en eerder als ik plek heb (laatst bijgewerkt op juli 2021). Behandelingswachttijd (dat is de tijd die er zit tussen het eerste gesprek en het daadwerkelijke begin van de behandeling): 1 - 2 weken en eerder als ik plek heb . Wanneer je mijn wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Het maakt bij mij niet uit bij wie je verzekerd bent voor de duur van de wachttijd. Die is voor iedere verzekeraar dezelfde. Ben je niet verzekerd? Dan kun je wel hulp van mij krijgen maar dan zul je de kosten zelf moeten betalen.
per 10 juli 2021 bijgewerkt.

Kwaliteitsstatuut:

Het Kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.

Werktijden:

Ik werk drie halve dagen per week. De leergroep voor hulpverleners en clienten is op donderdag van 19 tot 20.30