Amsterdams centrum voor psychotherapie

Willem de Groot
Amsterdams Centrum Voor Psychotherapie (ACVP)

WG Plein 
1054 RB
Amsterdam
06-29 321 259
acvp@ziggo.nl

Voor wie ?

Cliënten die last hebben van persoonlijkheidsproblematiek. In gewone taal, cliënten die problemen ervaren in relaties en/of werk. Vaak zijn er ook nog angsten, depressies en/ of andere problemen. Cliënten beseffen dat hun problemen in verband staan met de manier waarop ze met relaties en emoties omgaan. Tevens is er een leergroep voor psychologen en psychiaters in opleiding voor de NVGP, dan wel voor hun opleiding tot klinisch psycholoog of psychiater. Niet alleen in de groep, maar ook individueel richt ik me ook op behandelingen van hulpverleners.

image 1

Werkwijze:

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een klik of een goede relatie tussen psychotherapeut en client doorslaggevend is voor het succes van de behandeling. De methodiek blijkt secundair. Om die reden is het van belang om in de intakefase (1 a 3) gesprekken te kijken of die klik er is.

praktijk vanuit het westen bovenste verdieping

Evaluatie:

Regelmatig zal het verloop van de therapie gezamenlijk geëvalueerd worden en schriftelijk vastgelegd. Dit naast de vragenlijst QR 45.

Waar ?

De praktijk is gevestigd in de groepspraktijk van WG plein 44 1054 RB Amsterdam.

Het ligt op het mooie rustige terrein van het oude Wilhelmina Gasthuis en is gevestigd op de derde verdieping, 4 hoog van de voormalige oogheelkundige kliniek. Het ligt tussen De Hallen en het Vondelpark, niet ver van de Overtoom en het Leidseplein.

zonnekamer

groepsruimte

Behandeling:

Vanaf 1980 werk ik, Willem de Groot als psychotherapeut. Oorspronkelijk ben ik gedragstherapeutisch, client centered en groepsdynamisch opgeleid.
Gedurende 6 jaar werkte ik met adolescenten in de kliniek en werd ik opgeleid in psychodrama en gezinstherapie. Vanaf 1986 werkte ik voornamelijk met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek, met name borderline persoonlijkheidsproblematiek, in psychotherapeutische gemeenschappen en dagbehandelingen.
Daarin bleek een psychodynamische,gezinstherapeutische, groepstherapeutische en mentaliserende methodiek het werkzaamste.
Dat bleek uit de praktijk, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek, waar ik 30 jaar aan meewerkte. Genoeg nu over methodiek, zoals hierboven al beschreven is, blijkt de goede relatie tussen behandelaar en client doorslaggevend voor de effectiviteit.
Op dit moment ben ik (69 jaar) 7 jaar geleden met mijn werkzaamheden op het NPI en gestart met een eigen praktijk, die inclusief supervisie 24 uur per week in beslag zal nemen. Het lijkt me interessant minder uren, maar nog lang te werken.
Mijn aanpak is transparant en ik maak van mijn hart geen moordkuil. Doodgewone uitleg van de gebruikte methodiek en steun bij, en besef van het lot dat mensen ten deel kan vallen, is kenmerkend voor mijn aanpak. Het gaat daarbij niet alleen om onderzoek naar jezelf, maar ook om wat je bewust of onbewust bij een ander oproept. Naast steun, veiligheid en bemoediging maakt relativerende humor deel uit van mijn aanpak en kan de gedoseerde spiegel van een groep of therapeut ook confronterend zijn.
Aangezien persoonlijkheidsproblematiek zich uitkristalliseert in hoe je met emoties en relaties omgaat, ben ik groot voorstander van groepstherapie als mogelijke fase van de behandeling.

Afpraken

De gesprekken duren 45 minuten en zullen 1 a 2 keer in de week of per 2 weken plaats vinden.
Het is belangrijk afspraken tijdig af te zeggen, als dat niet 24 uur tevoren gebeurd, zijn de kosten 25 euro, die niet door de verzekeraar vergoed worden.

Aanmelding:

Via de telefoon 06-29 321 259 of email acvp@ziggo.nl kunt u zich aanmelden bij Willem de Groot Binnen een week krijgt u een reactie en binnen 2 weken daarna is er een intake, mits er een verwijzing van de huisarts is naar de specialistische GGZ.

Ik werk alleen in de specialistische GGZ, dus de wat ingewikkelder en langduriger problematiek, waarbij meer dan 15 zittingen in een jaar noodzakelijk zijn. In de praktijk moet men eerder denkenaan 1 of 2 jaar.

Betaling:

Om de administratieve last en bureaucratie in mijn kleine praktijk te beperken heb ik geen contract met de verzekeraars. Ik declareer direct bij de client, die de rekening weer kan indienen bij de verzekeraar en afhankelijk van het type verzekering 75 tot 100% vergoed krijgt van het NZa tarief dat ik hanteer. Een restitutie polis is aan te bevelen boven een naturapolis. Op de website van de LVVP is daarover meer informatie te vinden.Verzekeraars en de politiek hebben besloten dat er en eigen risico voor medische kosten in het algemeen is van 385 euro . 

De deelnemers aan de groep betalen allemaal zelf, dat is 65 euro per keer en komt op jaar basis neer op 250 euro per maand.

image

Registraties:

Centrum voor Psychotherapie nummer van de KVK: 34176220
AGB code praktijk: 94059461
AGB code zorgverlener: 94011927
GZ psycholoog: BIG nummer:79025775825
Psychotherapeut: BIG nummer: 99025775816
Klinisch psycholoog: 79025775825
Nederlandse Vereniging voor Groepspsychotherapie (NVGP), tevens supervisor en leertherapeut
Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (VCgP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Opleiding en supervisie:

De afgelopen 30 jaar is het opleiden van psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten een belangrijk onderdeel van mijn werk. Om die reden zat ik 5 jaar in de opleidingscommissie van Arkin. Het overdragen van kennis en leren van kritische opleidelingen geeft mij nog steeds veel plezier. Naast psychotherapie heb ik 15 jaar leiding gegeven (20 tot 60 FTE) aan alle soorten behandelingssettingen in de GGZ behalve forensische: psychotherapeutische gemeenschappen, klinische psychiatrie, krisisdienst, gesloten kliniek , open kliniek, OVDB, afdeling psychotherapie en deeltijdbehandelingen. In de 15 jaar dat ik leidding gaf ging het vooral om de voorwaarden te scheppen zodat medewerkers hun therapieen zo goed mogelijk konden doen. De laatste 10 jaar ben ik vooral bezig geweest met inhoudelijke vernieuwing en bv het opzetten van deeltijden MBT bij het NPI. In die 10 jaar ben ik steeds meer teams gaan superviseren, intervisie geven en individuele supervisie voor de opleiding klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater en groepspsychotherapeut. Een leergroep voor de NVGP doe ik samen mt Maria van Noort sinds 7 jaar.

Wachtlijst:

Ik houd geen wachtlijst bij. Er is bij mij plek of niet. Als ik geen plek heb, zal ik je op weg helpen een collega te vinden. De aanmeldwachttijd (dat is de tijd die het duurt vanaf het moment dat je met mij  contact opneemt  tot aan het eerste gesprek) bedraagt momenteel: 1 - 3 weken en eerder als ik plek heb (laatst bijgewerkt op 1 Oktober 2016). Behandelingswachttijd (dat is de tijd die er zit tussen het eerste gesprek en het daadwerkelijke begin van de behandeling): 1 - 2 weken en eerder als ik plek heb (laatst bijgewerkt op 8 januari 2023). Wanneer je mijn wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen). Het maakt bij mij niet uit bij wie je verzekerd bent voor de duur van de wachttijd. Die is voor iedere verzekeraar dezelfde. Ben je niet verzekerd? Dan kun je wel hulp van mij krijgen maar dan zul je de kosten zelf moeten betalen.

Kwaliteitsstatuut:

Het Kwaliteitsstatuut versie 3.0 ligt ter inzage op de praktijk.

Werktijden:

3 halve dagen en 1 avond (groep) per week